Tesla-strejken i Sverige: En kamp om arbetsvillkor och kollektivavtal

En komplex situation utspelar mellan elbilsjätten Tesla och fackförbundet IF Metall som står på varsin sida en i konflikt som utvecklats till den längsta strejken i Sverige på 80 år. Strejken har väckt frågor om arbetares rättigheter, kollektivavtal och Teslas pågående expansion i Sverige. Här kommer vi att belysa de viktigaste aspekterna av strejken, ge en bakgrund till konflikten och titta på vilka konsekvenser det får för dig som äger eller funderar på att köpa en Tesla.

 

Detta har hänt

   • Tesla har inte velat teckna kollektivavtal med IF Metall.

   • 27 oktober varslar fackförbundet om strejk på Teslas verkstäder och serviceställen i Sverige.

   • 28 oktober tar IF Metall ut 130 arbetare på sju verkstäder i strejk.

   • Teslas verkstäder i Sverige stängs ner.     

   • 16 respektive 22 november, Tesla stämmer IF Metall och Transportstyrelsen. 

   • Tingsrätten ger avslag på stämningarna vilket överklagats av Tesla.

   • Tesla har öppnat en skadeverkstad i Huddinge och nya laddstationer för att kringgå strejken.

  Konfliktens kärna är Teslas vägran att teckna kollektivavtal med IF Metall. Fackförbundet kräver bättre löner och arbetsvillkor för de anställda. Tesla har hittills stått fast vid sin position. Denna ovilja att teckna kollektivavtal strider mot grundläggande principer på den svenska arbetsmarknaden, där kollektivavtal fungerar som en garant för trygga anställningar med rimliga villkor. Kollektivavtal reglerar bland annat löner, arbetstider, semester och försäkringar. Syftet med kollektivavtal är att undvika konflikter på arbetsmarknaden. 

  Inom bilindustrin har IF Metall en stark ställning med ca 40 rikstäckande kollektivavtal. Totalt har IF Metall kollektivavtal med ungefär 12 000 företag i Sverige. Det är alltså ingen liten organisation som Tesla står mot här. Biljätten är dock ett av världens högst värderade företag och de är vana vid att kunna påverka spelreglerna för sin verksamhet.

   

  Tesla fortsätter trots allt att leverera

  Samtidigt som strejken pågår har Tesla valt att expandera sin verksamhet i Sverige. De har öppnat en skadeverkstad i Huddinge och planerar att etablera ett tiotal nya laddstationer. 

  I januari 2024 slog Tesla sitt eget rekord och levererade 749 bilar. Strejken verkar inte ha haft en avgörande effekt på efterfrågan och än så länge fungerar logistikkedjan så att bilarna når kunden.

   

  Kan strejken få konsekvenser för mig som äger en Tesla?

  Strejken kan komma att påverka leveranstiden för nya Tesla-bilar i Sverige men även företag och privatpersoner som äger en Tesla kan drabbas.

  Strejken påverkar Teslas verkstäder och serviceställen i Sverige. Det skulle kunna innebära att det blir längre väntetider om du behöver serva eller reparera din bil. Du kan också behöva välja ett serviceställe som ligger längre bort från din bostad eller till och med utanför Sverige. Garantiärenden kan fortfarande åtgärdas men det kan ta längre tid att till exempel få fram reservdelar.

  I värsta fall kan bilarnas funktioner påverkas om strejken till exempel hindrar Teslas kundtjänst från att felsöka problem eller om uppdateringar inte kan laddas ner. Det cirkulerar också uppgifter om att det skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser om det bryter ut strejk på de företag som hanterar Teslas svenska servrar. Tesla uttalar sig inte om strejken men vi har kontaktat enskilda Tesla-handlare för att få en kommentar.  

  “…jag skulle nog säga att det är långsökt. All strejk har inte påverkat Tesla med någonting alls! Det är business as usual!”

  Diskussionstråden Strejk på Tesla i Sverige på oberoende Tesla Club Swedens forum har närmare 10 000 inlägg och är en bra källa till information om du äger en Tesla och snabbt vill ha svar på en fråga som gäller ditt bilägande. Om du tycker att svaren från Teslas kundservice är för knapphändiga. 

   

  IF Metall står inte ensamma

  IF Metall har fått stöd från andra fackförbund som sympatiserar med dem. Detta är det verkliga hotet mot Tesla. Strejken kan komma att omfatta många fler än de 130 medlemmar i IF Metall som berörs idag.Tesla har till exempel, som en följd av att strejken växer, haft problem med att få fram nummerplåtar till sina bilar och tvingas improvisera fram lösningar på en lång rad problem. Även danska och norska fackförbund har sympativarslat. Detta skulle alltså kunna gå från att vara en isolerad konflikt mellan biljätten och IF Metall till en kraftmätning mellan Tesla och stora delar av den skandinaviska fackföreningsrörelsen. 

  IF Metall jobbar hårt för att vinna sympati för sin sak. Bland annat genom att erbjuda ersättning till företag som drabbas av blockaden mot Tesla. Samtidigt förlorar det goodwill när enskilda Tesla-ägare inte kan reparera sin bil. Strejken drabbar inte bara Tesla som företag utan kanske framförallt deras kunder. På många sätt är det en konflikt om opinionen. IF Metall kan bara driva detta vidare så länge de har stöd från sina medlemmar.

  IF metall styrelse
  IF Metalls förbundsledning, Foto Daniel Roos

  https://www.tn.se/arbetsmarknad/35254/hydrochefen-om-teslavarslet-darfor-tackar-vi-nej-till-if-metalls-pengar/
   

  Starkt stöd för fortsatt strejk

  Den 12–19 januari 2024 gjorde Novus, på uppdrag av IF Metall, en medlemsundersökning för att fastställa hur medlemmarna ser på situationen. Baserat på över 1000 svar kom Novus fram till att stödet för strejken fortfarande är stort. Åtta av tio medlemmar menar att det är rätt att strejka för kollektivavtal.

  Man ska dock vara medveten om att flera medlemmar valt att inte strejka och gått med i andra fackförbund. 

   

  Strejken kan bli mycket långvarig

  Under årens lopp har det förekommit strejker på Volvo, Scania och Volvo Cars, ofta med fokus på löner, arbetsmiljö och arbetstider. Dessa konflikter har i de flesta fall kunnat lösas genom förhandlingar mellan parterna.

  Med tanke på att det inte är så många medlemmar som berörs så blir det inte så dyrt för IF Metall att fortsätta betala de strejkandes löner. Förbundet sägs ha 15 miljarder i sin strejkkassa och det är naturligtvis viktigt för dem att visa styrka inför sina medlemmar. Om strejken inte växer så skadar den inte Tesla nämnvärt. Ingen av parterna har då anledning att vika från sin position.

   

  Teslas perspektiv

  Det finns flera orsaker till att Tesla inte vill teckna kollektivavtal med IF Metall. Elon Musk, Teslas frispråkige VD, är i grunden skeptisk till fackföreningar och kollektivavtal. Han anser att de kan hindra innovation och effektivitet och förordar en företagskultur som bygger på en direkt relation med de anställda. Kollektivavtal anses kunna bidra till en onödig byråkrati och även högre kostnader för Tesla. I en mycket kort kommentar har Elon  kallat strejken för  “galenskap” men annars har det alltså varit förvånansvärt tyst från Tesla i frågan.

  I Sverige kan ett starkt fackförbund som IF Metall förhandla fram högre löner och sociala avgifter. Tesla riskerar också att förlora viss kontroll över sådant som schemaläggning och andra arbetsvillkor. I Sverige är det en del av spelreglerna på arbetsmarknaden och konflikten kan sägas vara ett exempel på den komplexa situation som kan uppstå när ett globalt företag med egna värderingar etablerar sig i länder med varierande arbetsmarknadsnormer och arbetsrättsliga system. Att teckna kollektivavtal i varje land är tidskrävande och dyrt i ett läge där Tesla expanderar snabbt. Det finns alltså från internationella företags perspektiv flera fördelar med en mer enhetlig arbetsmiljö globalt, som inte är lika bunden till nationella avtal. 

  Tesla strejk Sverige

   

  Går det lika bra utan kollektivavtal?

  Tesla hävdar att de strävar mot att erbjuda bra villkor för sina anställda, utan kollektivavtal. När det gäller några punkter är det dock ganska tydligt att de inte når upp till svensk branschstandard:

    

    • Försäkringsskyddet är sämre

    • Lönerna är lägre än genomsnittet i Motorbranschavtalet

    • Det finns ingen garanti för årliga lönehöjningar

    • Anställda har inte samma möjlighet till arbetstidsförkortning eller deltidspension

   Många som arbetar på Tesla är ändå nöjda med att inte ha kollektivavtal.

    

   Strejker har drabbat Tesla i flera länder

   I Sverige har fackföreningar en stark ställning och kollektivavtal är vanliga. Det är ingen slump att vi har en strejk just här. Det är dock inte bara i Sverige som Tesla drabbats av strejker. I april 2023 strejkade anställda vid Teslas fabrik i Buffalo, New York, i protest mot uppsägningar av fackföreningsaktivister. Strejken varade i en dag och ledde till att Tesla återanställde de uppsagda aktivisterna. Samtidigt strejkade anställda i Shanghai i protest mot covid-19-restriktioner och arbetsmiljön. Strejken varade i en vecka och ledde till att Tesla förbättrade arbetsmiljön och tillhandahöll bättre mat och boende för de anställda. I juni 2023 strejkade anställda vid Teslas Gigafactory i Nevada i protest mot arbetsmiljön och lönevillkoren. Strejken varade i en vecka och resulterade i en höjning av lönerna och förbättringar av arbetsmiljön. 

   Jämfört med den pågående strejken i Sverige är det korta  konflikter som rört mer konkreta frågor. Förutsättningarna för förhandlingslösningar har varit bättre än i Sverige.

    

   Strejken är internationellt förstasidesstoff

   De flesta större nyhetsbyråer och tidningar har rapporterat om konflikten. Reuters har publicerat en artikel om  IF Metalls krav och Teslas expansion i Sverige.

   Bloomberg har rapporterat om strejken i samband med Teslas kvartalsrapport, och nämner den som en potentiell risk för företagets produktion. Här är några tips på läsning om du vill fördjupa dig:

     

     • Automotive News Europe: Har publicerat en detaljerad analys av strejken, med intervjuer av bland annat representanter från facket..

      

      • Electrek: Har publicerat flera artiklar om strejken, med fokus på dess potential att påverka Teslas produktion och image.

       

        

        • Washington Post kallar strejken för för det största testet för Teslas fackföreningsfientliga hållning.

        

       Hur kommer det att sluta?

       En strejk slutar förr eller senare, nästan alltid i en överenskommelse som innebär någon form av kompromiss. Om varken Tesla eller IF Metall anser sig ha särskilt mycket att förlora på den rådande situationen så kan dock strejken bli mycket långvarig. Ett alternativ är att Tesla bestämmer sig för att lämna Sverige, men det är långsökt eftersom Sverige är företagets sjätte största marknad. 

       En kompromiss skulle kunna innebära:

         

         • Tesla tecknar kollektivavtal med IF Metall, men med vissa begränsningar.

         • Tesla går med på att förbättra löner och arbetsvillkor för de anställda, utan att teckna kollektivavtal.

        Faktorer som kan påverka utgången:

          

          • Parternas vilja att kompromissa.

          • Parternas ekonomiska situation.

          • Stödet från fackföreningar och allmänheten.

          • Möjliga juridiska åtgärder.

         Mer att läsa

         Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt, visa personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på “Tillåt alla cookies” samtycker du till vår användning av cookies. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det här.