Elbilar vs bensinbilar – vad är egentligen bäst för miljön?

Man kan få intryck av att frågan om vilket drivmedel för bilar som är miljövänligast redan är avgjord. Det görs nämligen en stor satsning på elbilar i branschen idag. Samtidigt som bilar med fossildrivna motorer håller på att fasas ut. Faktum är dock att det finns många åsikter i ämnet. Alla är inte övertygade om att övergången från bensin och diesel till elmotorer är bra för miljön. Att en elmotor inte förorenar luften när den är i drift betyder inte att produktionen av eldrivna fordon inte skapar problem för miljön. 

Skeptikerna får dock inget medhåll i denna artikel, vår slutsats är att det står helt klart att elbilar är bäst för miljön. Svaret bygger på de senaste rönen kring dagens förhållanden. Det är inte säkert att elbilar alltid kommer att vara det bästa alternativet.

elbilar bäst för miljön

 

Det är många faktorer som behöver vägas in

Grunden i att bedöma om elbilar är bättre för miljön än bensinbilar är att ta hänsyn till utsläpp och annan miljöbelastning under bilens livstid, och räkna in hela produktionskedjan. Att göra en sådan livscykelanalys innebär att vi hamnar i en komplicerad ekvation med flera faktorer som är svåra att bedöma. Det blir till exempel viktigt att titta på hur de metaller som ingår i elbilars batterier har brutits. Generellt är miljöpåverkan från gruvdrift ganska stor och när tillverkningsvolymerna ökar kan situationen bli ohållbar. Finns det verkligen material till alla batterier vi kommer att behöva till eldrivna fordon i framtiden? Det vet vi inte idag. På det området går dock utvecklingen snabbt framåt och framtidens batterier kan komma att hålla betydligt längre än dagens. 

En annan faktor som det är viktigt att väga in är att elbilar inte är lika komplicerade rent mekaniskt och att de därför har förutsättningar att hålla längre. Fossildrivna bilar beräknas alltså ha en kortare livslängd. Det har stor betydelse för det totala utsläppet från en bil. Från det att den rullar ut från fabriken tills den är färdig att skrotas.

 

All el är inte ren

Produktionen av en elbil kan innebära stora utsläpp av växthusgaser och om de sedan laddas med el som producerats i ett kolkraftverk så är elbilar sämre för miljön, i det stora perspektivet. elbilar är bara ett bra alternativ för miljön om elen producerats på ett hållbart sätt. Av den el som används  i Sverige är det dock bara ca 1.8 % som kommer från förbränning av kol,olja och gas. I genomsnitt släpper en elbil i Sverige ut 70 % mindre koldioxid än en bensindriven bil under sin livscykel. Skillnaden är alltså markant. Men i andra länder där en mindre andel av elen produceras med kärnkraft och förnyelsebar energi är problemet större. Den här studien, från 2020 framför dock argument som pekar mot att elbilar kan vara mer miljövänliga än bensindrivna bilar, även om de laddas med smutsig el från till exempel kolkraftverk.

Att utvinna el med förnyelsebara energikällor är inte helt problemfritt. Utbyggnad av vind- och vattenkraft och inte minst kärnkraft kan också innebära att miljön påverkas negativt på andra sätt än genom utsläpp. Men det måste vi acceptera eftersom det är svårt att tänka sig välstånd och tillväxt utan tillgång till billig energi. Och när det gäller förnyelsebar energi går utvecklingen mot allt renare produktion och högre verkningsgrad. Fossila bränslen förnyas inte alls i samma takt som de förbrukas idag. På sikt är det alltså nödvändigt att gå över till förnyelsebar energi.

 

Opinionsbildning handlar inte bara om bra argument

Det finns massor av information om drivmedel för bilar. Men allt bygger inte på rena fakta. Tillverkare av såväl el- som bensindrivna bilar kan ha anledning att försöka påverka opinionen. Samma sak gäller intresseorganisationer och aktörer i energibranschen. 

Vi på Säljabil följer detta med intresse. Vi tror på elbilar idag men resonemang kring vilket drivmedel som är mest miljövänligt måste bygga aktuella analyser. Här tittar vi bland annat på vilka alternativa drivmedel som kan komma att konkurrera med el, i framtiden. 

Det råder ingen tvekan om att övergången från fossil- till eldrivna bilar innebär mindre utsläpp av bland annat koldioxid. Men vi vill  vara tydliga med att det finns olika teorier om hur stor betydelse dessa utsläpp har när det gäller den globala uppvärmningen. De flesta som arbetar med frågan yrkesmässigt anser att övergången är viktig och kommer att göra skillnad.

 

För dig som vill fördjupa dig

Många bedömare har försökt väga för- och nackdelar med elbilar,jämfört med bensinbilar, utifrån ett miljöperspektiv. Här är några aktuella exempel på genomgångar som har gjorts och vad de kom fram till:

Tankesmedjan Transport & Environment konstaterar att elbilar vinner mot fossildrivna bilar om man ser till bilens hela livslängd. Beroende på var bilens batteri produceras och var bilen används är skillnaderna olika stora mellan olika bilmodeller. 

En artikel från illvet.se handlar om hur elbilar har ungefär dubbelt så stort klimatavtryck som fossildrivna bilar, innan bilen lämnar fabriken. Men att försprånget sedan hämtas in.

Forskning & Framsteg diskuterar hur produktion av elbilar, inklusive batterier och annan ny fordonselektronik, kräver större mängder av flera olika metaller än bilar med konventionell drift.

I en artikel från Evify påpekas det hur elbilar ofta lyfts upp som ett mycket miljövänligt alternativ till bilar med förbränningsmotorer.

En artikel från Eways diskuterar hur elbilar är mer miljövänliga än bilar med förbränningsmotorer. Elbilar har lägre koldioxidutsläpp och är mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotorer.

Teknikens Värld konstaterar att europeiska elbilar är uppemot 69 procent renare än bensinbilar. Elbilar har lägre koldioxidutsläpp och är mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotorer.

I Vi Bilägare diskuteras hur en ny studie bekräftar att elbilar har överlägset grönast livscykel. Elbilar har lägre koldioxidutsläpp och är mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotorer.

En artikel från tidningen Vi diskuterar hur elbilar är mer miljövänliga än bilar med förbränningsmotorer. Elbilar har lägre koldioxidutsläpp och är mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotorer.

En artikel från Forskning & Framsteg diskuterar hur elbilar är mer miljövänliga än bilar med förbränningsmotorer. Elbilar har lägre koldioxidutsläpp och är mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotorer.

 

Sammanfattning

Om vi hade skrivit den här artikeln för bara några år sedan hade vi inte kunnat vara lika tydliga med att elbilar är ett bättre alternativ för miljön än bensinbilar. Aktuella studier inklusive noggrant genomförda livscykelanalyser visar dock att elbilar, i Sverige, ger ett klart mindre miljöavtryck än fossildrivna bilar. För varje år minskar dessutom elbilars ekologiska avtryck snabbare än när det gäller fordon som drivs med bensin eller diesel. 

Det finns ett stort miljöproblem med elbilar och det är brytning av de metaller som krävs för tillverkning av elbilars batterier. Det krävs innovationer inom batteriteknologi och metoder för utvinning av dessa metaller för att elbilar ska fortsätta vara det bästa alternativet för miljön. Och utvecklingen går åt rätt håll.

Mer att läsa

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt, visa personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på “Tillåt alla cookies” samtycker du till vår användning av cookies. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det här.