Är elbilen ohotad som framtidsalternativ?

Möjligheten att kunna använda andra bränslen för fordon än diesel och bensin undersöks hela tiden av olika aktörer i branschen. Även om el idag ses som det viktigaste alternativet till fossila bränslen så finns det flera intressanta alternativa bränslen, inte minst: 

  • Vätgas
  • Biogas
  • Etanol
  • Biodiesel (HVO)
  • Rapsolja (RME)
  • Ammoniak 

Mycket har hänt på området. Etanolbilar som många trodde hade framtiden för sig är på väg bort samtidigt som det talas mer och mer om till exempel ammoniakmotorer. I den här artikeln kommer vi bland annat att titta på om bilar drivna med ammoniak kan komma bli ett framtidsalternativ till elbilar och på vad det är som krävs för att ett bränsle ska kunna användas storskaligt.

 

Kan personbilar använda ammoniak som bränsle?

De senaste månaderna har vi sett artiklar som: Slutet för elbilen meddelar Toyota – banbrytande ammoniakmotor ska ta över. Det handlar om rubriker av uppenbar clickbait  karaktär men det är intressant att det uppenbarligen har hänt något på området, eftersom ammoniak länge ansetts ha haft potential som bränsle.

Japanska Toyota är känt för en något tveksam inställning till elbilar. Det är egentligen först nu som de försöker komma in matchen på allvar med Toyota BZ4X. Istället har Toyota utforskat andra alternativa bränslen och nu tagit fram en uppmärksammad fyrcylindrig ammoniakmotor med en effekt på 161 hästkrafter. Motorn är utvecklad i samarbete GAC group, ett företag som ägs av den kinesiska staten. Den använder alltså ammoniak som sitt primära bränsle. Ammoniakens sammansättning, utan kolatomer, innebär att det inte avges koldioxid vid förbränning vilket är mycket positivt. Tidigare har det varit ett problem att få ammoniak att förbrännas tillräckligt snabbt och det är framförallt detta som den nya ammoniakmotorn från Toyota adresserar.

 

Det räcker inte med en ny typ av motor

Det är väldigt mycket som måste klaffa för att ett alternativt bränsle ska kunna användas i stor skala. Det krävs inte bara en motor som omvandlar bränslet till rörelseenergi utan det ska vara möjligt att framställa eller utvinna det industriellt och sedan distribuera det på ett sätt som är säkert och kostnadseffektivt. Bensin är extremt brandfarligt och vi har, sedan 1900-talets början, investerat i infrastruktur som hjälper oss att  komma till rätta med det problemet. 

Ammoniak är giftigt och kan skada lungorna vid inandning eller huden i händelse av kontakt. För att vi ska kunna tanka ammoniak som vi i idag tankar bensin krävs utveckling och utbyggnad av infrastruktur på så omfattande nivå att det är högst tveksamt om vi någonsin kommer att få se det. Samma problem gäller vätgas som har hög energidensitet men är svårt och farligt att hantera på grund av att gasen är explosiv. 

Att Toyota har tagit fram en banbrytande ammoniakdriven motor som skulle kunna användas inom personbilsindustrin innebär inte att elbilstillverkare har anledning att omvärdera sina investeringar. Fordon med motorer som drivs av ammoniak kan dock komma att bli vanliga i anslutning till produktion av ammoniak. Då är det framförallt lantbruk vi talar om. Ammoniak släpps ut vid spridning och hantering av stallgödsel. Om det går att ta till vara på ammoniak och omvandla det bränsle så är det rationellt att använda det till drift av traktorer och andra lantbruksmaskiner.

 

El är idag det viktigaste alternativet till fossila bränslen

Vi på Säljabil sällar oss inte till dem som tror att elbilar kommer att fasas ut utan vi tror snarare att en ganska stor majoritet av alla fordon kommer att ha elmotor, inom något decennium.. Det är så enkelt att producera el idag att privatpersoner kan bli självförsörjande på gratis drivmedel med hjälp av solpaneler. Stora delar av året. Men om vi ska ersätta fossila bränslen helt och hållet med el kommer elnätet att behöva byggas ut och vi kommer att behöva producera mer el än vad vi har kapacitet att göra idag. 

Att ha en elbil kan innebära höga priser för att ladda batteriet när det är stor efterfrågan och låg produktion. Det kan också bli problem på samhällelig nivå i samband med till exempel internationella kriser och extrema väderförhållanden. Många tror dock att vi behöver producera så mycket el att vi står inför en omöjlig situation i och med den pågående utfasningen av fossila bränslen. Men faktum är att det inte handlar om mer än 10 – 15 % utöver den el vi producerar idag. Om hela fordonsflottan ersätts av elbilar.

Enligt EU:s klimatmål måste utsläppen av växthusgaser minska kraftigt. Alternativa fordonsbränslen spelar en viktig roll och ett troligt scenario är att flera olika bränslen kommer att komplettera varandra. Det är inte troligt att det bara kommer att finnas en typ av bränsle som alla använder. 

 

Politiska beslut talar för elbilar

På kort och även lite längre sikt framstår elbilen som ett ganska givet val för många. Produktionen har nått en sådan nivå att det redan säljs fler elbilar än bensin- eller dieseldrivna bilar i Sverige. Det är, tror vi, framförallt laddhybrider som kommer att konkurrera med elbilen under de kommande åren. Utvecklingen är densamma inom hela EU och från 2030 kommer det i många länder att vara förbjudet att sälja personbilar som enbart drivs med fossila bränslen.

elbil framtid

Det är svårt att sia om framtida innovationer

Det som avgör om eldrivna fordon är här för att stanna beror på inom vilka områden vi får den snabbaste tekniska utvecklingen. Innovationer som är svåra att förutse idag kan bana väg för effektivare distribution och framställning av vätgas och ett riktigt stort genombrott kan, rent hypotetiskt, innebära att förutsättningarna för vätgasdrivna bilar plötsligt är bättre än för elbilar. Samma sak gäller även ammoniak och andra alternativa bränslen. Det tar dock många år innan en innovation inom framställning och distribution av fordonsbränsle kan omsättas av biltillverkare i sådan omfattning att det blir betydelsefullt i det stora perspektivet.

Det sker också en snabb utveckling när det gäller elbilar och framställning av el. Elbilen har ett försprång, som mycket väl kan bli större än det är idag. Om vi till exempel får en utveckling inom områden som:

  • Artificiell fotosyntes
  • Fusionsenergi
  • Långtidslagring av energi

Vi vet inte hur Framtidens elsystem kommer att se ut, men allt tyder på att det kommer att handla om effektivare lösningar än de vi har idag.

 

En modern förbränningsmotor ger inte mycket utsläpp

Vi kan också konstatera att förbränningsmotorer inte är tekniskt fulländade men att de nått så  låga utsläppsnivåer att det är svårt att mäta utsläppet av partiklar från avgasröret. Men utifrån de politiska beslut som är tagna lönar det sig dåligt att jobba vidare med den teknologin, i alla fall när det gäller personbilar. På riktigt lång sikt är heller inte utsläppen det enda problemet med fossila bränslen. Det är helt enkelt en ändlig resurs som hjälpt oss att bygga moderna samhället men som förr eller senare måste ersättas med något annat. Här gäller det att vara medveten om att tillverkning av batterier till elbilar kräver brytning av materiel som inte heller räcker hur länge som helst. Med dagens teknologi.

Mer att läsa

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt, visa personliga annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på “Tillåt alla cookies” samtycker du till vår användning av cookies.